Napisz do mnie

  Regulamin Szkoły Koniec Smyczy

  Przebywając na terenie szkoły Koniec Smyczy należy bez wyjątków stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

  I Zasady ogólne

  1. Udział w zorganizowanych zajęciach/trening z psem na placu lub hali szkoły Koniec Smyczy (zwanej dalej „Szkołą”) jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków Regulaminu Szkoły Koniec Smyczy.
  2. Właściciel psa sprząta po swoim psie na całym terenie Szkoły.
  3. Na terenie Szkoły psy muszą być prowadzone na smyczy.
  4. Za wszystkie szkody spowodowane przez psa lub osoby towarzyszące w szkoleniu odpowiada finansowo właściciel psa.
  5. Wszelkie uszkodzenia powstałe na terenie Szkoły należy bezzwłocznie zgłaszać trenerowi prowadzącemu zajęcia lub osobie odpowiedzialnej za nadzór.
  6. Właściciel psa i osoby towarzyszące w szkoleniu wyrażają zgodę na monitorowanie za pomocą kamer przemysłowych oraz na wykorzystanie nagrań w sytuacjach spornych.

  II Zasady uczestnictwa w zajęciach

  1. Psy uczęszczające na zajęcia muszą być zdrowe, zabezpieczone przeciwko pasożytom zewnętrznym, regularnie odrobaczane lub badane na obecność pasożytów wewnętrznych oraz posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie (wyjątek stanowią szczeniaki, które nie ukończyły jeszcze pełnego cyklu szczepień).
  2. Psy chore, z objawami kaszlu kenelowego, grzybicy itp., takie u których wykryto bakterie/wirusy/pasożyty lub będące w trakcie leczenia nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
  3. Teren Szkoły jest utrzymywany w czystości, ale nie ma gwarancji, że jest wolny od czynników chorobotwórczych, które są groźne zwłaszcza dla szczeniaków. Udział w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, a właściciel psa rezygnuje z wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w razie zachorowania lub śmierci psa.
  4. Przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowo należy udać się na spacer, aby pies załatwił swoje potrzeby fizjologiczne.
  5. W przypadku spóźnienia spacer wciąż obowiązuje, a zajęcia będą trwać przez pozostałą część czasu przeznaczonego na dane spotkanie.
  6. Wejście na plac lub halę treningową jest możliwe dopiero po tym, jak poprzedni uczestnicy wyjdą lub gdy trener o to poprosi.
  7. Odpięcie smyczy może nastąpić tylko na wyraźne polecenie trenera.
  8. Cieczkę u suki należy zgłosić trenerowi przed przyjazdem na zajęcia (cieczka wyklucza możliwość treningu w hali!)
  9. Zajęcia można odwołać kontaktując się z trenerem telefonicznie lub poprzez wiadomość (Agilix/FB/IG/SMS/WhatsApp)
  10. Opłaty za odwołanie zajęć przez uczestnika:

  III Zasady korzystania z placu treningowego

  1. Na placu obowiązuje zakaz załatwiania się psów na wyposażenie, przeszkody i akcesoria treningowe.
  2. W przypadku zabrudzenia przez psa wyposażenia, przeszkód i akcesoriów treningowych, właściciel psa zobowiązany jest jak najszybciej posprzątać za pomocą dostępnych na miejscu środków do dezynfekcji.
  3. Na placu obowiązuje zakaz kopania dziur przez psy.
  4. Na placu obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i używania środków odurzających.
  5. Opuszczając plac należy zostawić po sobie porządek, a używane podczas treningu sprzęty i akcesoria odłożyć na miejsce.

  IV Zasady korzystania z hali treningowej

  1. W hali obowiązuje zamienne obuwie sportowe.
  2. Gdy pogoda obfituje w deszcz/śnieg/błoto, przed wejściem na część treningową hali należy wytrzeć psu łapy i brzuch (ręczniki dostępne w hali).
  3. Suka w cieczce nie może brać udziału w zajęciach w hali.
  4. Na sztucznej trawie w hali nie wolno kłaść misek z wodą ani kubków/pojemników z napojami.
  5. W hali obowiązuje całkowity zakaz załatwiania się psów.
  6. Pies w hali trenuje albo czeka. W przerwach od treningu pies może przebywać w kennelu/samochodzie/na legowisku lub na smyczy przy właścicielu – NIGDY LUZEM!
  7. W przypadku zabrudzenia przez psa przestrzeni hali lub akcesoriów treningowych, właściciel psa zobowiązany jest jak najszybciej posprzątać za pomocą dostępnych na miejscu środków do dezynfekcji.
  8. Opłata za załatwienie się psa w hali wynosi 100zł za każdy incydent. Opłata za zatajenie sytuacji wynosi 200zł (obiekt jest monitorowany).
  9. W hali obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i używania środków odurzających.
  10. Opuszczając halę należy zostawić po sobie porządek (sprzęty i akcesoria odłożyć na miejsce, pozbierać resztki smaczków/zabawek i kłęby sierści, wytrzeć ślinę/wodę po piciu psa z miski).